تبلیغات
ABANGAHAN - تکثیر ماهی فایتر ( سیامی جنگجو )
ABANGAHAN
اینده در دستان ماست

برای تکثیر ماهی فیتر موارد زیر قابل ذکر است:
1
انتخاب ماهی مولد :

2
تعداد ماهی لازم.

3
عملیات بعد از خرید.

4
آماده سازی جایگاه تکثیر.

 5
انتقال مولد:
 
-6صبر وحوصله


7تخمگذاری ماهیبا

 8عملیات پایانی

                   
توضیحات بیشتر در ادامه مطلب

برای تکثیر ماهی فیتر موارد زیر قابل ذکر است:
1
انتخاب ماهی مولد :
هر تکثیری نیاز به داشتن مولدین خوب دارد.مولدی که بدنی سالم از نظر خصوصیات فیزیکی داشته(نقص بدنی نداشته باشد)،رنگی براق و زیبا داشته باشد،از سلامت و شادابی کامل برخوردار باشد،درتانکی با ماهیان سالم قرار گرفته باشد،از نظر اندازه بدن ،جفتها با یکدیگر تناسب داشته باشند،پیر نباشد،ترجیحا از جایی خریداری شود که تولید کننده اش به انتخاب وبه گزینی نسل خودش پرداخته باشد و
....

2
تعداد ماهی لازم.
بهتر است برای شروع کار از 2 نر و 3 تا4 مادهاستفاده شود.(احتمال آسیب دیدن ماهیان ماده در دوره تکثیر خصوصا برای افراد نوتجربه بیشتر بوده و ماهیان خریداری شده از بازار نسبت به ماهیان تولیدی خودمان ازتلفات بیشتری برخوردارند
( .

3
عملیات بعد از خرید.
 
می توانیم ماده ها را به تانک اجتماعی انتقال داده (با حفظ اصول قرنطینه ماهیان تازه وارد)و نرها را در جایگاه انفرادی قرار دهیم یا نرها و ماده هارا در جایگاههای انفرادی نگهداریم
.
 
به ماهیان توجه لازم را کرده و اجازه میدهیم با شرایط پرورشی ما
) دمای آب ،كیفیت فیزیكی و شیمیایی آب ،شرایط محیطی پرورش و ...) تطبیق یابند.
بعد از گذشت 10تا
15 روز میتوانیم شرایط تکثیر را آماده کنیم.

4
آماده سازی جایگاه تکثیر.
ماهیان برای تخمریزی نیاز به جایگاهی مناسب دارند که علاوه بر فراهم آوردن شرایط فیزیکی و شیمیایی ومحیطی لازم برای والدین،باید برای تفریخ تخمهای گذاشته شده(بدنیا آمدن بچه ها) توسط والدین و سپری کردن دوران بسیار سخت و حساس نوزادی این ماهیان نیز مناسب باشد . شاید موارد زیر روشنگر این جایگاه باشد
.
-
جایگاه نباید زیاد بزرگ باشد . ظرفی به گنحایش 15 تا 20 لیتر میتواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.بزرگی بیش از اندازه جایگاه سبب دور شدن زوجین ازهم و اختفا ماده و به طول کشیدن دوره تخمریزی میشود. بعلاوه انجام وظیفه پدرانه ماهی نر (جمع آوری تخمها و لاروها) را بسیار سخت می کند
.
انتخاب جایگاه بزرگ برای این كار ، مرحله تغذیه نوزادان را با مشكل مواجه خواهد ساخت
.
-
ارتفاع آب 15 تا 20سانتیمتر مناسب است.ارتفاع بیشتر سبب فشار بیشتر به ماهی نر برای جمع آوری تخمها شده و از آن مهمتر فشار زیاد آب (ارتفاع زیادتر آب) برای لاروهای تازه از تخم درآمده خوب نیست
.
-
جایگاه باید در جایی آرام و به دور از استرسهای بیرونی(تحریکات ناراحت کننده) قرارگیرد . (شدت نور خیلی زیاد نباشد،دستکاری داخلی و بیرونی صورت نگیرد ،از حرکات تند وپرصدا در اطراف جایگاه پرهیز شود و
(…
-
جایگاه میتواند کاملا ساده و بدون پوشش گیاهی باشد یا در آن ازگیاهان شناور در سطح و طبقات آب استفاده کرد . این گیاهان به ماهی کمک میکند تاحبابهای لانه اش را بهتر محصور کرده و احساس راحتی بیشتری بکند. توجه داشته باشید بودن گیاه علاوه بر مزایایی که دارد میتواند سبب به تاخیر افتادن دوره جفت گیری ماهیان شده و بار آلودگی آب را بیشترکرده و نر در آن سخت تر به دنبال ماده اش یا تخمها و نوزادان فروافتادهمیگردد
.
جایگاهی بدون شن وهر گونه قطعات اضافی(گیاه و فیلتر و ...)،سبب آشنایی زودتر زوجین شده و مهمتر از ان، از آلودگی میکروبی کمتری برخوردار بوده و یافتن تخمها و نوزادان را برای نر بسیارراحت میکند
.
-
آبی تمیز ومناسب و تازه ،بهترین گزینه برای جایگاه تکثیر است .تمیزی آب امکان قارچ زدگی تخمها را به حداقل رسانده و زخمهای ماهی نیز در معرض آلودگی کمتری خواهد بود.جایگاه پر آب شده باید حداقل 24 ساعت قبل با شرایط دمایی جایگاه قبلی فایتر هم دما شدهباشد
.
-
یک قطعه پلاستیک فریزر (یا یک قطعه صفحه یونولیت ) به ابعاد تقریبی10 در 5 سانتیمتر (کمی کوچکتر یابزرگتر) باید در سطح آب قرار داده شود
.
-
 در این مرحله جایگاه نیازی به گردش آب و تهویه ندارد
.
 -
تنظیم دما درمحدوده مناسب در طول دوره تکثیر الزامی است
.
5
انتقال مولد: نمیتوانید ماهی نر و ماده را همزمان صید کرده و به جایگاه انتقال دهید.در این حالت هر دو زمان یکسانی برای آشنایی با محیط و یکدیگردارند.
-
در هنگام انتقال سعی شود آب جایگاههای قبلی والدین در تانک تکثیر ریخته نشود
.
-
شاید بهتر باشدانتقال در عصر صورت گرفته شود .در صورت آماده بودن ماهیان، صبح روز بعد تخمریزی صورت میگیرد.(تعدادی از ماهیان تخمگذار ترجیح میدهند با شروع روز فعالیت تخمریزی راانجام دهند
( .

 
6
صبر وحوصله با انتقال مولدین بهجایگاه تخمریزی ماهیان یكدیگر را دیده و تغییراتی در فعالیتهای داخلی بدن آنها وخصوصیات رفتاری و ظاهری آنها صورت میگیرد.
-
ماهیان از دیدن یكدیگر به وجد آمده و رنگشان براق و تیره تر میشود و برای یكدیگر باله هایشان را آرایش میدهند.در این مرحله اینكه كدام قوی یا ضعیف است مطرح نبوده و رفتارهای آشنایی زوجین با یكدیگر صورت می گیرد
.
-
ماهی نر از ماده خود با حركات زیبای باله و شنا ،خواستگاری كرده و ماده با حركات مشابهی به آن پاسخ می دهد.اگر پذیرش طرفین صورت گیرد ماهی نر به سمتی كه میخواهد لانه درست كند شناكرده و ماده به دنبالش حركت كرده و گویا با یكدیگر می خواهند لانه بسازند.از این مرحله به بعد ماهی نر بسرعت به ساخت و تكمیل لانه پرداخته و خیلی زود تخمریزی صورت می گیرد
.
-
اگر مراسم اولیه آشنایی به خیر و خوشی تمام نشود و یكی از طرفین ، از انجام رسوم معمول تكثیر نسل طفره رود . زد و خورد ماهیان آغاز میشود.در بیشتر موارد ماهی نر است كه غالب می باشد مگر اینكه ماهی ماده بزرگتر و قویتر باشد كه در اینحال میتواند زخمهای قابل توجهی به ماهی نر وارد كند
.
-
دعواهای ماهیان نر با ماده در غالب اوقات به زخمی جدی و مهلك تبدیل نمی شود.صدمات تا زمانیست كه ماهی نر برتری خود را با گرفتن چند گاز از باله ها و دم ماده (و گاه از پلوها)به وی به اثبات برساند . بعد از آن ماهی ماده بیشتر به گوشهای از جایگاه خزیده و در نوبتهای مختلفی در محوطه حضور می یابد و در صورتی كه آمادگی داشته باشند با دعوت نر به زیر لانه رفته و تخم میریزند و گرنه در نوبتهای مكرری ماهی نر از ارعاب و تشویق برای حضور ماده برای تخمریزی استفاده كرده و نهایتا در غالب موارد این رفتارها به تخمریزی منجر میشود
.

در به نتیجه رسیدن این رفتارهای تولید مثلی به تخمگذاری، نباید عجله كنید و شرایط مناسبشان را به هم بزنید .در صورتیكه زوجین برایتخمگذاری آماده باشند و یكدیگررا بپذیرند،فرایند آشنایی با یكدیگر تا تخمگذاری بین 5 تا 12 ساعت(كمتر از نیمروز) بطول می انجامد.اما گاه به دلایل متعددی از جمله آماده نبودن شرایط جسمی و روحی و محیطی برای طرفین طول این دوره به 7 تا 10 روز نیزمی رسد.
-
در صورتیکه تخمگذاری بیش از یک تا دو روز طول بکشد باید به ماهیان غذا بدهید.غذایی کامل که آب را آلوده نکرده(پایداریش در آب زیاد باشد) و روزانه یک وعده و به حدی که در همان زمان خورده شود
.
7
تخمگذاری ماهیبا تخمگذاری ماهی ماده نقش و وظیفه وی در تولید نسل آینده به اتمام میرسد.دیگر حضور وی درجایگاه نه لازم است و نه درست.اینك باید پدر مهربان وظیفه مراقبت از تخمها را به عهده بگیرد.
-
ماهی ماده رابعد از تخم ریزی از جایگاه خارج میكنیم.او خطر بالقوه و بالفعلی برای تخمها و یانوزادان از تخم در آمده است.حضور او (ماهی ماده) باعث فشار بیشتر جسمی و روحی به ماهی نر میشود.از طرفی ماهی نر به حضور دشمن تخمها در محوطه لانه نمیتواند بی تفاوت باشد و دائم باید در حال دور كردن او از محوطه لانه باشد و از طرف دیگر این تعقیب وگریز سبب میشود تا جمع آوری و سازمان دادن تخمها و لاروها توسط ماهی نر به درستیصورت نگیرد
.
-
تخمها بسته به دمای آب حدود 24 ساعت بعد تفریخ میشوند(كمی زودتر یا دیرتر
(
-
لاروهای نو رس (بچه فایترهای تازه از تخم در آمده
) دارای ذخیره غذایی به ارث برده از مادر هستند كه حدود 3 روز آنها را از تغذیه بینیاز میسازد.

8
عملیات پایانی
-
در روز اول تفریخ تخمها،آنها بسیار کم حرکت بوده و ماهی نر به راحتی آنها را جمع آوری و مدیریت می کند.لذا خوب دیده نمیشوند.از روز دوم تفریخ شدن، فعالیتشان بیشتر شده و آنها رادر اطراف لانه و در حال سقوط از لانه یا در کف مشاهده می کنیم
.
ماهی پدر بدون تامل،از مرحله ریزش تخمها در مرحله جفتگیری تا سازماندهی و نگهداری تخمها و لاروها تا روز سوم بعد از تفریخ تخمها،بیدرنگ مشغول بازسازی لانه،جمع آوری تخمها و درمرحله بعد جمع آوری نوزادان از محوطه اطرف لانه و انتقالشان به لانه بوده است .اینكار سخت ،انرژی زیادی را طلبیده و او را به شدت خسته و نهایتا عصبی میكند.یعنی ازروز سوم تخمگذاری(روز دوم در آمدن نوزادها) تعداد نوزادانی كه از لانه خارج شده وبه اطراف پخش میشوند بیش از اندازه ای است كه در هر بار جستجو و بازگشت به لانه توسط ماهی نر جمع آوری میشود .این شیطنت و نافرمانی بچه ها در روز چهارم ازتخمگذاری (سوم از باز شدن تخمها)به حدی میرسد كه دیگر ماهی نر قادر به سازماندهی آننبوده و از طرفی شدت فعالیت مداوم و سخت او را خسته و عصبی كرده است در این مرحلهاست كه پدر مهربان دیگر توان انجام وظایف خود را نداشته و خود تهدیدی برای بقای لاروها(بچه ماهیها) به حساب مِی آید.و باید از جایگاه خارج شود.این انتقال بسته به شرایط در روز سوم یا چهارم از تخمگذاری است
.
-
ماهیان فایتری که دوره تخمگذاری را به اتمام رسانده اند،از ذخیره غذایی بدنشان کاسته شده(رسیدن و خروج تخمها از بدن ماده وفعالیت شدید و مداوم نر)است و باید مورد توجه قرار گیرند
.
-
زخمهای برداشته شده در طول دوره تخمگذاری بر رویبدن ماده یا نر باید مورد توجه قرار بگیرد(هرچند غالبا جدی و کشنده نیست).باید پساز بازگرداندن آنها به جایگاههای اصلیشان نسبت به کاربرد مواد ضد عفونی کننده برای درمانشان توجه کرد
.
این مرحله انتهای فرایند تكثیر و آغاز مرحله تغذیه ، مراقبت و پرورش نوزادان است

نوع مطلب : علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 8 دی 1388 :: نویسنده : عباس مرادطلب
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 10:11 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building people,
due to it's nice articles or reviews
دوشنبه 30 بهمن 1396 03:12 ق.ظ
پست عالی ارسال چنین نوع اطلاعاتی را در صفحه خود نگه دارید.
من واقعا تحت تاثیر وبلاگ شما قرار گرفتم
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. من قطعا digg آن و
به نظر من به دوستان من توصیه می شود. من مطمئن هستم که آنها
از این سایت سود خواهد برد.
جمعه 24 آذر 1396 04:49 ب.ظ
سلام، فقط از طریق وبلاگ خود از طریق Google مطلع شدم و متوجه شدم که این است
واقعا آموزنده است من میخواهم برای برزیل مراقب باشم
من قدردانی میکنم اگر این را در آینده ادامه دهید. بسیاری از مردم از شما سود خواهند برد
نوشتن به سلامتی!
دوشنبه 6 آذر 1396 08:05 ب.ظ
عالی! این در واقع مقاله شگفت انگیز است، من ایده بسیار واضح دارم
با توجه به این پست
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:11 ب.ظ
این اولین بار من یک دیدار سریع در اینجا و من است
من واقعا تحت تاثیر قرار گرفته ام که همه چیز را فقط در یک مکان خوانده ام.
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:13 ق.ظ
Great blog here! Additionally your site rather a lot up fast!
What host are you using? Can I get your associate hyperlink on your host?
I desire my site loaded up as quickly as yours lol
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:00 ق.ظ
بله این وبلاگ فوق العاده است من واقعا دوست دارم مطالعه
مقالات شما ببخشید کار بزرگ! شما قبلا می دانید
بسیاری از افراد به دنبال این اطلاعات هستند، شما
می تواند به آنها کمک کند تا حد زیادی.
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:20 ق.ظ
اگر می خواهید از این مقاله زیاد استفاده کنید، باید چنین تکنیک هایی را به خودتان اعمال کنید
وب سایت برنده شد
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:51 ق.ظ
من دوست داشتم همانطور که شما در اینجا دریافت خواهید کرد.
طرح ذوق، مواد تالیفی خود را شیک.
با این وجود، شما فرماندهی را خریداری یک شکنی بیش از
که می خواهی تحویل بگیری ناخوشایند بدون شک بعد از آن دقیقا همانطور که قبلا دیده اید دوباره آمده است
همان تقریبا اغلب در داخل مورد شما سپر این پیاده روی.
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:19 ق.ظ
بخش جذاب از محتوا. من فقط روی خودم نشستم
سایت و در پایتخت یونان برای ادعای آن
من واقعا از پست وبلاگ شما لذت بردم. به هر حال من به افزایش شما مشترک خواهم شد و حتی دستاورد من هم به سرعت به شما دسترسی خواهد داشت.
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:44 ق.ظ
این شگفت انگیز برای من طراحی شده است که یک وبسایت داشته باشد
با ارزش برای دانش من طراحی شده است. با تشکر admin
جمعه 13 مرداد 1396 07:44 ق.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is fundamental and everything.
However think about if you added some great visuals or video clips to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and videos, this site
could certainly be one of the very best in its niche.
Good blog!
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:54 ب.ظ
If you are going for finest contents like me,
simply pay a visit this site every day since it offers feature contents, thanks
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:28 ب.ظ
This information is worth everyone's attention. Where can I find out more?
سه شنبه 10 مرداد 1396 02:44 ق.ظ
I need to to thank you for this wonderful read!!
I absolutely enjoyed every little bit of it. I've got you book-marked to look at new stuff you post…
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:52 ق.ظ
Admiring the dedication you put into your site and in depth information you offer.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed information. Wonderful read!
I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 03:01 ق.ظ
Nice weblog right here! Additionally your website a lot up
fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate link on your host?
I desire my site loaded up as fast as yours lol
جمعه 1 اردیبهشت 1396 07:58 ب.ظ
Hello there, I found your site via Google while looking for a similar topic, your site came up,
it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful
in the event you continue this in future. Numerous other folks will likely be
benefited from your writing. Cheers!
پنجشنبه 25 شهریور 1389 01:42 ب.ظ
good
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : عباس مرادطلب
نویسندگان
نظرسنجی
کدام اطلاعات را بیشتر نیاز دارید ؟ تا هرماه ان اطلاعاتی که امار بیشتری دارد در سایت قرار گیردآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
free counters